Účetní služby poskytujeme od roku 2005 ve spolupráci s kvalifikovanými kolegy. Vzniku této činnosti však předcházely postupně získané zkušenosti od roku 1993 v různých oblastech působení finančního a mzdového účetnictví (mezinárodní obchod, obchodní zastoupení, výroba, reality a pronájem nemovitostí, stavebnictví, dceřiné společnosti, organizační složky na Slovensku, stálá provozovna na území ČR zahraničních společností...) a od samého počátku hlavním záměrem a vizí byla především kvalita služeb.

Zvažujete-li externí formu vedení účetnictví a nejste si jisti, zda je pro vás tento způsob vhodný, je třeba vzít v úvahu několik skutečností. V případě společností, které obvykle nemají samostatná finanční a účetní oddělení, a kde vynaložené náklady na vlastní účetní zaměstnance a zajištění jejich školení by nebylo rentabilní, forma externího zpracování účetnictví bude mít své opodstatnění. Tato forma zpracování účetních dat a daňových přiznání však ve svém souhrnu nabízí nejen vlastní zpracování, ale i odbornost služeb a další odpovídající servis a poradenství a v současné době ji využívá značné množství menších či větších podnikatelských subjektů.

Co můžete očekávat od nás?
kvalitní služby, důvěrnost týkající se získaných informací, předávání dokladů a výstupů v předem domluvené periodě, způsob spolupráce a forma předání dokladů a dat je sjednána individuálně (osobně, poštou, elektronicky atd.), vaše účetnictví můžeme zpracovávat jak v měsíční periodě, tak i v týdenní periodě, která z časového hlediska napomáhá připravit finance a platby pro úhradu závazků, rychlejší informace o stavu pohledávek a také usnadňuje „zpětnou vazbu“ pro kontrolu zaúčtovaných dat a řešení různých nesrovnalostí včas, součástí poskytovaných služeb je standardní 1 hodina v kalendářním měsíci/zvolené periodě pro poradenství, konzultaci (písemná i ústní forma) a řešení nedostatků nebo speciálních problémů.

Smyslem naší činnosti je prosperita klienta. Z tohoto důvodu nabízíme firmám a podnikatelům:
• v počátcích a zahájení rozvoje jejich podnikání, po určitou sjednanou dobu výraznější slevy na poskytování účetních služeb, a to s přihlédnutím k rozsahu, objemu dat a celkové náročnosti na zpracování; výše slevy může činit až 40% z ceny služeb po dobu až 8 měsíců
• novým klientům, kteří již nějaký čas podnikají, v případě navázání spolupráce, nabízíme po dobu prvních 6 měsíců zvýhodněnou cenu 20% z ceny služeb.

Snažíme se o vzájemnou spolupráci, sledovat měnící se daňové i účetní zákony a pružně na ně reagovat, přizpůsobit se vašim požadavkům a organizační struktuře v souladu s platnou legislativou, aby naše služby pro vás byly přínosem.

▪ Pokud jste na začátku svého podnikání, založili jste si společnost (s.r.o. apod.) nebo podnikáte jako OSVČ a potřebujete účetní servis, ať již vedení účetnictví nebo daňovou evidenci,
▪ pokud jste si otevřeli pobočku v ČR a potřebujete zpracovávat účetnictví podle platné místní legislativy,
▪ nebo pokud v současné době vy nebo vaši zákazníci hledají seriózního partnera pro externí účetnictví, věříme, že vám naše služby mohou pomoci.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich účetních služeb, potřebujete znát podrobnější informace v souvislosti s vaší činností, neváhejte nás kontaktovat: info@ucetnictvi-mbch.cz nebo si domluvte nezávaznou informativní schůzku.