Vedení mzdové agendy:

zpracování mezd pracovníků na základě předané docházky a jiných dokumentů (např. důchod, srážky z mezd, nemoc);
vyhotovení a odeslání podkladů pro peněžní ústav: příkazy k úhradě;
výplatní pásky a mzdové listy,
přihlášky a odhlášky zaměstnanců na SSZ a zdravotní pojišťovny; přihlášky a odhlášky zahraničních zaměstnanců a s nimi spojené předepsané výkazy;
zpracování měsíčních přehledů pro SSZ a zdravotní pojišťovny;
zpracování evidenčních listů pro důchodové pojištění;
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti;
vyúčtování daně vybírané srážkou;
roční výkaz vyúčtování daně pro finanční úřad


Kromě zaúčtování mezd a mzdových nákladů, naší standardní službou je zastupování klienta v jednání s úřady sociálního a zdravotního pojištění a při pravidelných kontrolách vyúčtování a odvodů pojistného. Zajistíme veškeré zákonné povinnosti a výkazy spojené se mzdovou agendou klienta včetně agendy zahraničních zaměstnanců. V rámci našich konzultačních a administrativních služeb nabízíme i další služby v oblasti kompletní personalistiky.