AKTUÁLNĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY PRO DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI.

Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňových přiznání, mezd i daňové evidence:

▪ vedení účetnictví
▪ vedení daňové evidence
▪ vedení a zpracování mzdové agendy
▪ zpracování daňových přiznání a ostatní související služby

Naše činnost je určena pro menší a střední podnikatelské subjekty (především právnické osoby s.r.o.) a pro společnosti se zahraniční účastí a jejich pobočky se sídlem v ČR provozující své aktivity na území ČR. Mezi naše klienty patří však i fyzické osoby, podnikatelé OSVČ.

Zpracování účetnictví, mezd i daňové evidence zajišťujeme dodavatelským způsobem na základě předaných nebo zaslaných dokladů a dat klienta v naší kanceláři. Oblast našeho působení je z velké části soustředěna na Prahu a okolí, využití našich služeb mohou tak nalézt především klienti se sídlem v Praze a středních Čech.

Pro zpracování dat používáme profesionální účetní a ekonomický software Premier System, který nabízí velmi přehledné a srozumitelné výstupy a tiskové sestavy s možností exportů do různých formátů, ale i náročnější požadavky z pohledu účetnictví a jeho kompletní vedení v cizojazyčné formě.
V komunikaci s klientem a státními institucemi preferujeme převážně elektronickou cestu. Finální výstupy z účetnictví nebo daňové evidence obdrží klient standardně i v tištěné podobě.
Veškeré podrobnosti, způsob a frekvence předávání dokladů a ostatní požadavky klienta jsou domluveny na vzájemné schůzce při zahájení spolupráce.

Smysl a důvod naší práce nespočívá jen v zajištění kvalitního zpracování účetnictví klienta, tak, aby byly splněny všechny zákonné účetní a daňové povinnosti vyplývající z jeho činnosti, ale také v podávání informací prostřednictvím jednotlivých účetních výstupů a dat, které jsou nezbytné pro finanční plánování a na jejichž základě dochází k učinění patřičných rozhodnutí pro řízení chodu firmy a budoucích operací.